Si no veus correctament el Newsletter,
fes
click aquí.

NOTA DE PROGRÉS DESEMBRE 2013

A la Fundació Finestrelles continuem treballant amb la Canoteràpia, actualment anomenada Intervencions Assistides amb Animals (IAA). Després de 5 anys d'experiència amb aquest tipus d'activitat, els nostres usuaris continuen rebent notables beneficis terapèutics i per a tots, resulta una activitat atractiva, molt desitjada i motivadora. Les IAA es porten a terme amb tots els nostres 47 usuaris. Els dilluns es realitzen intervencions de tipus individuals i/o en petit grup (màxim tres persones) i els dimecres es destina a activitats grupals que aquesta temporada organitzem en 5 grups de treball.

Teràpies grupals

Cada grup, format per uns 10 participants, treballa un objectiu concret, objectiu establert en funció de les necessitats i capacitats de les persones que els composen.

 

Els principals objectius són:

 

· Manteniment de l'àrea cognitiva: enfocat a aquelles persones en risc de patir deteriorament i en aquells que ja l'estan experimentant. Es potencia la memòria, el llenguatge, els moviments funcional.

 

· Foment del treball en equip i millora de les relacions interpersonals, enfocat a un grup de persones força autònomes i joves amb les quals es treballa amb jocs cooperatius.

 

· Promoure el moviment: objectiu destinat a aquells usuaris amb més dificultats en l'àrea motriu. El gos constitueix una bona eina de motivació que facilita l'execució d'exercicis que impliquen la mobilitat.

 

· Estimulació sensorial, objectiu que es treballa amb usuaris que necessiten millorar el seu nivell d'activitat general.

Teràpies individuals:

Pel que fa a les teràpies individuals, enguany seguim treballant problemàtiques més concretes i específiques relacionades amb la millora de la motivació i enfortiment de l'autoestima en usuaris amb estats depressius, millora de l'expressió amb persones amb dificultats de comunicació, treball d'habilitats socials, amb usuaris que necessiten suport per a millorar la seva socialització.

 

Gràcies a la teva ajuda seguim compromesos en millorar la qualitat de vida dels nostres usuaris!