Patronat

Us presentem el patronat de la Fundació Finestrelles

El patronat de la Fundació Finestrelles és l’òrgan de govern de la Fundació que l’administra i la representa, d’acord amb la llei i els estatuts. Té caràcter col·legiat i actualment està integrat per les persones següents:

Lluís Monset Castells, president.
Fernando González Florenzano, vicepresident.
Montserrat Sabater Bacigalupi, tresorera.
Guillermo Basso de Ros, secretari.
Lis Agell Magrinyà, vocal.
Anna Estrada Montón, vocal.
Antoni Gurgui Ferrer, vocal.
M. Teresa Sangrá Inciarte, vocal.

El Patronat es reuneix aproximadament sis cops l’any i col·labora també amb el recent creat Comitè de Joves com a òrgan consultor. A les seves reunions també assisteix la directora general,  Lourdes Mas, i la gerent, Marisa Sànchez.

Fes-te amic