Patronat

Us presentem el patronat de la Fundació Finestrelles

El patronat de la Fundació Finestrelles és l’òrgan de govern de la Fundació que l’administra i la representa, d’acord amb la llei i els estatuts. Té caràcter col·legiat i actualment està integrat per les persones següents:

Lluís Monset Castells, president.

Fernando González Florenzano, vicepresident.

Lis Agell Magrinyà, tresorera.

Guillermo Basso de Ros, secretari.

Isabel Miret, vocal.

Anna Estrada Montón, vocal.

M. Teresa Sangrá Inciarte, vocal.

Francesc Majó, vocal.

Antoni Gurgui Ferrer, vocal.

El Patronat es reuneix aproximadament sis cops l’any i col·labora també amb el Comitè de Joves i el Consell Científic Assessor com a òrgans consultius. A les seves reunions també assisteix la directora general,  Lourdes Mas, i la gerent, Marisa Sànchez.

Fes-te amic