Patronat

Us presentem el patronat de la Fundació Finestrelles

El patronat de la Fundació Finestrelles és l’òrgan de govern de la Fundació que l’administra i la representa, d’acord amb la llei i els estatuts. Té caràcter col·legiat i actualment està integrat per les persones següents:

Lluís Monset Castells, president.

Fernando González Florenzano, vicepresident.

Lis Agell Magrinyà, vocal.

Guillermo Basso de Ros, secretari.

      Josep Santacreu i Bonjoch, vocal.

Isabel Miret, vocal.

Anna Estrada Montón, vocal.

M. Teresa Sangrá Inciarte, vocal.

Francesc Majó, tresorer

Antoni Gurgui Ferrer, vocal.

 

El Patronat es reuneix aproximadament sis cops l’any i col·labora també amb el Comitè de Joves i el Consell Científic Assessor com a òrgans consultius. A les seves reunions també assisteix la directora general,  Lourdes Mas, i la gerent, Marisa Sànchez.

Fes-te amic