Inici > Fundació Finestrelles

Fundació Finestrelles

Coneix la Fundació Finestrelles!

La Fundació Finestrelles promou la defensa dels drets i la dignitat de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Ho fa a través de l’educació, la formació, la promoció laboral, l’ocupació, les pràctiques esportives i la integració social, així com la sensibilització de la societat i de les administracions públiques.

Alguns dels serveis per aconseguir aquestes finalitats són l’ATENCIÓ RESIDENCIAL i la prestació de serveis de TERÀPIA OCUPACIONAL.

A través dels serveis i dels programes de la Fundació, contribuïm a l’enriquiment personal i al benestar de les persones ateses, i així millorem la seva qualitat de vida i la de les seves famílies.

Missió

Proporcionar serveis i vetllar per les necessitats de les persones amb DID i les seves famílies, facilitant la seva autonomia i la seva integració en la societat per contribuir així a la millora de la seva qualitat de vida.

Visió

Ser reconeguts com un referent dins el sector de l’assistència orientada a la qualitat i el tracte proper i humà.

Valors

  • Humanitat: ens regim pel respecte a la dignitat de l’individu per sobre de qualsevol altra consideració.
  • Proximitat: prioritzem l’atenció individualitzada, empàtica, propera i familiar.
  • Integralitat: tenim una visió integral de les necessitats de l’usuari i dels seus familiars.
  • Professionalitat de l’equip humà: estem implicats en adquirir les aptituds tècniques i el desenvolupament formatiu millor possible: De la mateixa manera, desenvolupem actituds i habilitats emocionals i afectives per donar el millor tracte.
  • Qualitat de servei: entesa com a principal eina per assolir l’excel·lència en l’atenció a les persones.
  • Innovació: garantir que el projecte segueix vigent amb el major grau d’adequació a la missió i la visió, adaptant l’organització als canvis socials i demogràfics, tecnològics i científics.
  • Implicació i compromís social: vocació per contribuir en la millora de l’atenció general de les persones amb DID a Catalunya. Tenim el compromís de ser una entitat activa i participativa, desenvolupant activitats en diferents sectors de la societat.
Fes-te amic